Bestuur en commissies van TOPZ

Bestuur

Het bestuur vergadert eens per 4 - 6 weken. Daarnaast wordt er ten minste één keer per jaar een openbare ledenvergadering georganiseerd waarbij onder andere de begroting door de leden wordt vastgesteld.

Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging diverse commissies. Hieronder vind je meer informatie over de samenstelling van het bestuur en commissies.
 
 Bestuurssamenstelling Tennisvereniging TOPZ
     
 Voorzitters  Maico Cuneo & John Verhoeff  [email protected]
 Secretaris  Marieke Heida  [email protected]
 1e Penningmeester  Joep Wagemakers  [email protected]
 2e Penningmeester  Rahul Klop  [email protected]
Competitie  André Bergsma  [email protected]
 Park & Paviljoenzaken  Ger Witlam  [email protected]
 Jeugdcommissie  Alexander Nonnekes  [email protected]
 Evenementencommissie  Vacature  [email protected]
 Sponsorcommissie  Lou Bronger  [email protected]
     
 Ledenadministratie
 Ledenadministratie  Heidi Hendrikse  [email protected]
     
     
 Jeugdcommissie
 Voorzitter  Alexander Nonnekes  [email protected]
   Femke Bergsma  
   Sanne Bergsma  
   Danielle Westenborg  
     
     
 Competitie
 Voorzitter  André Bergsma  [email protected]
     
 Vacature  Vacature  
     
 Sponsorcommissie
   Jos van der Beek  [email protected]
   Lou Bronger  
   John Verhoeff  
     
     
     
 
Als je een vraag hebt voor het bestuur, of als je je wilt aanmelden voor een functie binnen het bestuur of een commissie, dan kun je contact opnemen met de secretaris via [email protected], of spreek gerust één van de bestuursleden aan!
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 616 6605

Sportpark Oostzijderveld & Sportpark Hoornseveld

Karel Lotsylaan 6 & Sportlaan 11
1508 EA & 1508 DZ Zaandam

KVK-nummer

85305863