Bestuur en commissies van TOPZ

Bestuur

Het bestuur vergadert eens per 4 - 6 weken. Daarnaast wordt er ten minste één keer per jaar een openbare ledenvergadering georganiseerd waarbij onder andere de begroting door de leden wordt vastgesteld.

Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging diverse commissies. Hieronder vind je meer informatie over de samenstelling van het bestuur en commissies.
 
  Bestuurssamenstelling Tennis- en Padel Vereniging TOP Zaandam
Voorzitter Maico Cuneo [email protected]
Secretaris
Claire Stundebeek
[email protected]
1e Penningmeester
vacature
[email protected]
2e Penningmeester
Rahul Klop
[email protected]
Competitie tennis
André Bergsma
[email protected]
Park & Paviljoenzaken
vacature
[email protected]
Jeugdcommissie
Alexander Nonnekes
[email protected]
Evenementencommissie    
vacature
 
     
     
     
  Ledenadministratie
Ledenadministratie
Heidi Hendrikse
[email protected]
     
     
     
  Jeugdcommissie
Voorzitter
Alexander Nonnekes
[email protected]
  Femke Bergsma
 
  Sanne Bergsma
 
  Chantal Nonnekes
 
     
     
     
  Competitie Tennis
Voorzitter
André Bergsma
[email protected]
  Lisa Eikelenboom
 
     
     
     
  Competitie Padel
 Voorzitter Mitch Verhoeff
 [email protected]
     
     
     
  Sponsorcommissie
Voorzitter
John Verhoeff [email protected]
  Jos van der Beek  
  Dennis de Witte  
     
     
Als je een vraag hebt voor het bestuur, of als je je wilt aanmelden voor een functie binnen het bestuur of een commissie, dan kun je contact opnemen met de secretaris via [email protected], of spreek gerust één van de bestuursleden aan!